Doprava zdarma od 1000 Kč

DOVOLENÁ 27.6. – 12.6. | Objednávky budou vyřízeny 15.6.

Pravidla soutěze

Pravidla soutěže 

Pravidla na této stránce jsou jediným dokumentem, který závazně, úplně a jasně upravuje pravidla a podmínky marketingové soutěže s názvem „Prázdninová soutěž“ (dále jen “Soutěž”).

1 Vymezení pojmů 

 

1.1 Pořadatel, Organizátor

Pořadatelem a organizátorem Soutěže je Dória s.r.o., Pražská 480, IČO: 09874020 (dále jen „Pořadatel“). 

 

1.2 Doba a místo konání soutěže 

Soutěž je marketingová soutěž, která bude probíhat v termínu od 17.7. 2023 do 31. 8. 2023 (dále jen „doba konání soutěže“).

Místo konání soutěže je v kamenném obchodě Krystaly a svíčky Dória v ul. Žižkova 166, 39701, Písek (dále jen „v kamenném obchodě“).

 

1.3 Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže se za podmínek v těchto pravidlech uvedených stane osoba, která v kamenném obchodě provede nákup v hodnotě nejméně 500 Kč a vyplní slosovatelný lístek. Tím bude zařazena do soutěže o věcné ceny. O případné výhře bude soutěžící informován prostřednictvím vyplněného telefonního čísla nebo e-mailu.

Výherce soutěže musí do 10 pracovních dnů od vyrozumění o výhře sdělit na email, přes SMS, nebo telefonním hovorem svou úplnou adresu pro zaslání výhry.  

Účastníkem soutěže (nebo také Soutěžícím) se může stát každá fyzická osoba bez věkového omezení.

 

2 Podmínky a pravidla soutěže

Do soutěže o ceny budou zařazeni pouze ti účastníci soutěže, kteří v kamenném obchodě provedou nákup v hodnotě nejméně 500 Kč a vyplní slosovatelný lístek. Ze soutěže o ceny budou vyloučeni soutěžící, kteří uvedou nesprávné, neúplné nebo zavádějící údaje, nebo u kterých bude podezření z podvodného nebo nekalého jednání v Soutěži. Účastník soutěže souhlasí se zasíláním informativních sdělení týkající se soutěže ze strany pořadatele soutěže.

Zúčastnit se soutěže je možné opakovaně s každým nákupem v kamenné prodejně nad 500 Kč. 

 

3 Výhry a jejich předání

Slosování proběhne po ukončení soutěže, nejdéle však do 31.12.2023. Slosovávat se bude ze všech vyplněných soutěžních lístků, které byly v době soutěže zařazeny do slosování. Celkem proběhne slosování o čtyři věcné ceny pro čtyři soutěžící. Slosovávat se bude od črvtého k prvnímu místu. 

  1. cena – Celestýnová drúza v prodejní hodnotě minimálně 4000 Kč
  2. cena – Leštěný labradorit v prodejní hodnotě minimálně 2770 Kč
  3. cena –  Ametystová drúza v prodejní minimální hodnotě 1520 Kč
  4. cena – Oboustranná růženínová špice v prodejní minimální hodnotě 500 Kč

Výherci mohou být zveřejnění na sociálních sítí https://www.facebook.com/krystalydoria, https://www.instagram.com/svickydoria/ a na webu https://svickydoria.cz/

Výhry nelze směnit za hotovost, nebo požadovat vydání jiné výhry, než je Pořadatelem soutěže stanoveno. Pořadatel soutěže tímto není vůči účastníkům soutěže nijak zavazován a ti nemají právo na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele, než jsou stanovena v těchto pravidlech. Výhry nelze vymáhat soudní cestou a není na ni právní nárok.

Výherci budou informováni o výhře telefonicky nebo emailem, pokud takový kontakt v soutěžním lístku do připraveného pole uvedli. V případě, že na sebe žádný kontakt v soutěžním lístku neuvedli, ze soutěže jsou vyřazeni a losuje se náhradní výherce. 

Výhercům budou výhry rozeslány do 15 pracovních dnů od kontaktování pořadatele, na adresu, kterou Pořadateli na vyzvání účastník sdělí. Doprava výhry je na náklady pořadatele. 

V případě, že se Pořadateli nepodaří kontaktovat výherce, nebo výherce nepřevezme zaslanou cenu, zaniká výherci v plné míře nárok na získání stanovené ceny.

Pořadatel soutěže nenese žádnou odpovědnost za doručení zásilky s výhrou, za její poškození, zpoždění, nebo ztrátu během přepravy

 

4 Zpracování osobních údajů 

Účastníci soutěže, či jejich zákonní zástupci, vyplněním slosovatelného lístku souhlasí se zpracováním svých osobních údajů poskytnutých Pořadateli nebo Organizátorovi soutěže v případě výhry prostřednictvím Instagramu, Facebooku nebo webových stránek v rozsahu jména, příjmení, místa pobytu, telefonu a e-mailové adresy pro účely vyhodnocení a vyhlášení soutěže. Osobní údaje nebudou využity pro marketingové či jiné účely. Tento souhlas platí až do písemného odvolání souhlasu, který lze provést na adresu Pořadatele soutěže. Odvoláním souhlasu zaniká účastníku soutěže nárok na vydání výhry.

Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese Pořadatele odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. Odvolání souhlasu s poskytnutím a zpracováním osobních údajů před ukončením doby trvání soutěže, má však za následek vyřazení účastníka ze soutěže

 

5 Všeobecná ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže.

Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoliv změnit, zrušit či upravit písemně tato pravidla.

Vymáhání účasti a výher v soutěži soudní cestou je vyloučeno.

Při nesplnění podmínek této soutěže ztrácí účastník nárok na výhru.

Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na Pořadateli.

Výhra se nepředá v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

Pořadatel neodpovídá za úplnost výtažku z těchto pravidel soutěže, který může být ve zkrácené verzi uveden na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se Soutěží. Tato pravidla jsou v rámci Soutěže považována za jediná a úplná.

Pořadatel si vyhrazuje právo v případě nutnosti měnit a upravovat pravidla soutěže. Pořadatel bude při těchto změnách zohledňovat zájem účastníků soutěže v maximální možné míře.

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika, škody a závazky soutěžících a třetích osob souvisejících s účastí v soutěži a získáním výher. Na vydání výher v soutěži není právní nárok a vydání výhry se nelze domáhat právní cestou. Výhry nelze doplatit v hotovosti nebo je vyměnit za jiné plnění. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit stanovenou výhru, která bude obdobná nebo srovnatelná s výhrou uvedenou v těchto Pravidlech.

Pořadatel neodpovídá za jakékoliv vady na výhrách udělených v soutěži. Pořadatel není odpovědný za technické problémy Soutěže a také nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností stránky, kde budou informace o soutěži zveřejněny.

Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytuje účastník s čistým vědomím, bez nátlaku a svobodně.

Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 17.7.2023.

 

Sleva 10%na první nákup!

Přihlašte se k odběru a získejte slevu!

Děkujeme. Odběr nyní potvrďte ve své emailové schránce a poté Vám přijde kupón.

0
    0
    Košík
    Košík je prázdnýZpátky k nákupu